De Stichting Ikbouwbetaalbaar respecteert de privacy van iedereen die onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Wij dragen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld wordt. Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en website van De Stichting Ikbouwbetaalbaar en u dient zich er van bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. 

Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u gebruik maakt van een van de diensten van De Stichting Ikbouwbetaalbaar, hebben wij in sommige gevallen gegevens van u nodig. Deze gegevens worden bij ons in het systeem opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor leden of medewerkers van de Stichting Ikbouwbetaalbaar. Bij het eventueel inschakelen van derden, zullen wij eerst toestemming voor het delen van uw gegevens vragen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door De Stichting Ikbouwbetaalbaar worden gebruikt om u te informeren over nieuwe producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. U kunt het ontvangen van deze mailings te allen tijde stopzetten op de in de mailing aangegeven manier.

 U kunt te allen tijde de gegevens die over u bekend zijn bij ons opvragen om in te zien, te veranderen of te verwijderen. Indien u hier behoefte aan heeft, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina van onze website of de mail. 

Cookies/Google Analytics
De website van De Stichting Ikbouwbetaalbaar maakt  gebruik van Google Analytics. Deze dienst gebruiken wij om te kijken hoe vaak onze website bezocht wordt en hoe wij uw ervaring kunnen verbeteren! 

Bewaartermijn
De Stichting Ikbouwbetaalbaar bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij verzameld en verstrekt zijn.

Wijzigingen
De Stichting Ikbouwbetaalbaar behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties en staan we altijd open voor verbetering. Aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.