Ibb, wie wij zijn

Stichting, bestuur en toezicht

De stichting

De Stichting Ikbouwbetaalbaar is opgericht in 2014 door Gerard van Evert, Frans van Deursen en José de Block. Zij vormen samen het bestuur van de Stichting.

De stichting heeft tot doel het bereikbaar maken van particulier opdrachtgeverschap door het beschikbaar stellen van de regeling Ikbouwbetaalbaar aan gemeenten en corporaties alsmede het ontwikkelen en waarborgen van de regeling.

 

Bestuur


Gerard van Evert

Voorzitter van de Stichting Ikbouwbetaalbaar

Gerard van Evert heeft vanaf 2008 in Almere het concept  ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere (IbbA)’ ontwikkeld.

Hij heeft als directeur van de V.O.F IbbA tot 2016 leiding gegeven aan de uitvoering waarbij met het concept circa 700 woningen zijn gerealiseerd in Almere.

De V.O.F. IbbA is de samenwerkingsconstructie waarin de gemeente Almere en Woonstichting De Key uit Amsterdam samen de realisatie van woningen met de regeling Ikbouwbetaalbaar mogelijk maakten in Almere.

Opgeleid als stedenbouwkundige werd Gerard van Evert in de jaren 70 verantwoordelijk voor de stadsvernieuwing in de Haagse Schilderswijk. In de latere jaren ern heeft hij zijn managementervaring uitgebouwd bij de gemeente Den Haag, woningbouwvereniging Delft, bureau Kuiper Compagnons (diverse vinex locaties en grote bouwprojecten).

Als lid van het expertteam Woningbouw van het ministerie van BZK adviseert hij diverse gemeenten bij het realiseren van (betaalbare) Eigen Bouw.

 

Frans van Deursen

Penningmeester van de Stichting Ikbouwbetaalbaar

Frans van Deursen heeft vanaf 2007 in Almere de daar aangetreden wethouder Adri Duivesteijn geassisteerd bij het organiseren van de omschakeling naar een stedelijke ontwikkeling waarin Eigen Bouw een dominante plaats heeft.

Daartoe werd zowel de ambtelijke organisatie ingrijpend aangepast met o.a. de introductie van een kavelwinkel en waarbij de planontwikkeling gericht werd op de realisatie van complete wijken in eigen bouw.
Ook nam hij met Adri Duivesteijn het initiatief tot de ontwikkeling van IkbouwbetaalbaarinAlmere.

Opgeleid als sociaal geograaf werd Frans van Deursen na een managementloopbaan bij de gemeente Den Haag en adviesbureau Boer en Croon in Almere, programmaleider en projectdirecteur van o.a. Almere Poort en Almere Oosterwold.

Als lid van het expertteam Woningbouw van met ministerie van BZK adviseert hij diverse gemeenten bij het realiseren van Eigen Bouw.

 

José de Block

Secretaris van de Stichting Ikbouwbetaalbaar

José de Block heeft vanaf 2008 als juriste voor de gemeente Almere juridisch uitwerking gegeven aan het concept IkbouwbetaalbaarinAlmere.

José is opgeleid als jurist en heeft haar specialisatie ontwikkeld in vastgoed.

Als de juridisch adviseur van de V.O.F. IkbouwbetaalbaarinAlmere heeft zij ruime ervaring opgedaan met de juridische en fiscale aspecten van de regelingIkbouwbetaalbaar.

Als juriste adviseert zij vanuit Halsten Legal Department diverse gemeenten en bedrijven.

 

Raad van toezicht

Adri Duivesteijn

o.a.voormalig wethouder van de gemeenten Den Haag en Almere, lid Eerste Kamer

Leon Bobbe

 

Directievoorzitter woonstichting De Key Amsterdam en voormalig directeur Dudok Wonen Hilversum

Adri Duivesteijn opent Ibb Almere

Contact

Voor meer informatie kunt u:

Of bellen met: 06 4813 0446, Gerard van Evert

Ik bouw betaalbaar
Maakt eigen bouw betaalbaar!