Maatwerk voor uw gemeente

Maatwerk maakt het mogelijk

De Stichting Ibb wil uw gemeente helpen om eigen bouw bereikbaar te maken voor mensen die anders niet in staat zijn een eigen huis te kopen.

De samenwerking van gemeente en Stichting Ibb zorgt voor de koper dat er passende bouwplannen vormgegeven en uitgewerkt worden inclusief professionele begeleiding bij de realisatie van de zelfbouw woning.

De doelgroep bepaalt u zelf

Voor u als gemeente is er grote vrijheid om de doelgroep te bepalen.

Omdat het een regeling voor starters is, betekent het wel dat alle deelnemers aan de startersdefinitie moeten voldoen. Die is echter zeer ruim: ieder die niet eerder een huis in bezit heeft gehad. Dit betekent een breed scala van jongeren die nog thuis wonen tot oudere huurders van woningcorporaties.

De inkomensgrenzen waarbij deelnemers in aanmerking komen voor een starterslening kunt u zelf bepalen binnen de bandbreedte van circa € 25.000 tot ca € 45.000.

Zo zijn er gemeenten die de inkomensgrenzen vaststellen tussen minimaal € 30.000 en maximaal € 38.500. Ook kunt u de maximale hoogte van de starterslening zelf vast stellen.

Grondbeleid, erfpacht en anti-speculatiebeding

De regeling is gebaseerd op een marktconform grondprijsbeleid.

Als basis worden kavels uitgegeven tegen de marktwaarde.

De regeling is ook toepasbaar als de kavels in erfpacht worden uitgegeven. De uitgifte in erfpacht draagt extra bij aan de betaalbaarheid.

Het is ook mogelijk om een korting op de grondprijs te geven samen met een anti-speculatiebeding.
Ook deze combinatie is uit te werken in de regeling.

Het proces

Het proces bestaat uit een aantal gestandaardiseerde stappen.

Het start met de beleidskeuzes die het bestuur wil maken voor de doelgroep en de locaties.

Gewoonlijk kost de voorbereiding van de kavelverkoop met bouwplanontwikkeling en een intensieve marketingcampagne zo’n 6 maanden.

Na de kavelverkoop start binnen een jaar de bouw die zo’n 12 maanden duurt.

Stappenplan in beeld

Ibb als adviseur

Ibb als sociaal ontwikkelaar

Publicaties Ibb

Contact

Voor meer informatie kunt u:

Of bellen met: 06 4813 0446, Gerard van Evert

Ik bouw betaalbaar
Maakt eigen bouw betaalbaar!