Hoe werkt de aanpak? 

De aanpak omvat twee samenhangende elementen:
‘Een financiële regeling’ en ‘Een betaalbare woning’.
 

1. De financiële regeling 

 

1. De financiële regeling

De Starterslening ‘ikbouwbetaalbaar’ is specifiek in samenspraak met SVn ontwikkeld om starters in staat te stellen hun eigen huis te bouwen. De financiële regeling is landelijk goedgekeurd door de Belastingdienst, het ministerie van Financiën en NHG.

Het instrumentarium van ikbouwbetaalbaar, bestaande uit de financiële regeling en de planontwikkelingsmethode, wordt in combinatie toegepast in: Almere, Nijmegen, Den Haag en Oud-Beijerland.

De Starterslening ‘Ikbouwbetaalbaar’ is een variant op de traditionele Starterslening en is specifiek van toepassing op eigen bouw.

Steun wordt verleend voor het verschil van de eigen financiering en de verwervingskosten, tot maximaal 30% van de verwervingskosten.Voor de traditionele Starterslening bedraagt dit maximum 20%.

In samenhang met de hogere steun is vastgelegd dat bij verkoop met winst de deelnemer de verleende steun terugbetaalt tot maximaal 50% van de verkoopwinst.

Net als bij de Starterslening is het volgende van toepassing:

  • Elke deelnemer financiert het bedrag dat deze op basis van het inkomen volgens normen NHG (nationale hypotheek garantie) maximaal kan lenen;
  • Voor het restant van de verwervingskosten sluit de deelnemer een Starterslening (tweede hypotheek) waarover de eerste drie jaar geen rente verschuldigd is;

  • Na het derde jaar wordt – indien uit een inkomenstoets blijkt dat er voldoende betaalcapaciteit aanwezig is- naar rato van de bij het inkomen passende betaalcapaciteit rente en aflossing betaald;
  • In jaar 3-6-10 en 15 wordt het inkomen getoetst;
  • Bij verkoop wordt de Starterslening afgelost;
  • De Nationale Hypotheekgarantie is van toepassing op de Starterslening;
  • Het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) verzorgt voor de gemeente de uitvoering van de Starterslening.  

     

De belangrijkste verschillen met de algemene Starterslening betreft de maximale steun (30% ipv 20%) en de terugbetalingsclausule. Als zich prijsstijgingen op de woningmarkt voordoen waardoor er bij verkoop winst wordt gemaakt zal de terugbetalingsclausule effectief worden. In die situaties kost de regeling de overheid minder dan de traditionele Starterslening.

2. Een betaalbare woning

De woning wordt een betaalbare woning door de combinatie van een betaalbare kavel, betaalbaar bouwplan en een betaalbaar proces.

Bekijk hier het tweede element van de aanpak.

Contact

Voor meer informatie kunt u:

Of bellen met: 06 4813 0446, Gerard van Evert

Ik bouw betaalbaar
Maakt eigen bouw betaalbaar!