Deze website is eigendom van de Stichting Ikbouwbetaalbaar. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De Stichting Ikbouwbetaalbaar garandeert niet dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De informatie op de website kan niet worden aangemerkt als aanbod en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle informatie op deze website (waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties alsmede lay-out en vormgeving) zijn eigendom van de Stichting Ikbouwbetaalbaar. Ook alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten rusten bij de Stichting Ikbouwbetaalbaar. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Stichting Ikbouwbetaalbaar is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail of via deze website naar de Stichting Ikbouwbetaalbaar wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van deze berichten kan daarom niet als vertrouwelijk worden beschouwd en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.